วิธีการติดตั้ง

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-13x13-%e0%b8%99

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b13x13-1024x411-01

1. ความลาดเอียงของหลังคาของกระเบื้องว่าวนั้นระดับจันทันต้องมีมุมยกไม่น้อยกว่า 30-45 องศา และระดับหลังจันทันต้องเท่ากันทุกตัว
2. ระดับหลังไม้บัวเชิงชายต้องยกสูงกว่าหลังแป
3.แป แถว แรก 15 -18 ซม. วัดจากเชิงชาย ให้วัดระยะจากขอบนอกของไม้บัวเชิงชายถึงหลังแป
4. แป แถว ที่ 2 วัดจากหลังแปแถวแรก Center to Center 20ซม.
5. แป แถว ถัดไป ให้ ระยะห่างเท่าๆกันทุกช่วง 20 ซม. Center to Center จนถึงยอด
6. แป แถว บนสุด ที่สันหลังคาให้วัดจากจุดยอดของ จันทันถึงหลังแป 5-8 ซม. 2 ข้าง ต้องเท่ากัน

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-9x9-%e0%b8%99

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%94-9x9-%e0%b8%99

1.ความลาดเอียงของหลังคากระเบื้องว่าว ระดับจันทันต้องมีมุมยกไม่น้อยกว่า 30-45 องศา และระดับหลังจันทันต้องเท่ากันทุกตัว
2.ระดับหลังไม้บัวเชิงชายต้องยกสูงกว่าหลังแป ……..
3.แป แถว แรก 15ซม. วัดจากเชิงชาย ให้วัดระยะจากขอบนอกของไม้บัวเชิงชายถึงหลังแป
4.แป แถว ทื่2 วัดจากหลังแปแถวแรก Center to Center 12ซม.
5.แป แถว ถัดไป ให้ ระยะห่างเท่าๆกันทุกช่วง 12ซม. Center to Center จนถึงยอด
6.แป แถว บนสุด ที่สันหลังคาให้วัดจากจุดยอดของจันทันถึงหลังแป 5-8 ซม. 2 ข้าง ต้องเท่ากัน

ข้อแนะนำวิธีการติดตั้งการติดตั้งกระเบื้องว่าว

———–ยังไม่มีข้อมูล———–